Canalitzacions Elèctriques

Els nostres productes de Canalitzacions Elèctriques ofereixen una solució completa per a la protecció i el bon enrutament dels cables elèctrics. Disposem de canaletes, conductes, tubs corrugats i altres tipus de canalitzacions en diferents materials i mides. Aquestes canalitzacions garanteixen una instal·lació ordenada i segura, protegint els cables contra danys i facilitant el manteniment del sistema elèctric.

CANALS

Microcanals, motllures, canalització climatització, canal distribució cables, portamecanismes, canal sòl i canal de quadre.

SAFATES

Safata metàl·lica fil, safata metàl·lica reixeta, de xapa perforada, de xapa cega i transitable d’acer.

TUB

Tub d’instal·lació encastada, de superfície, subterrània, semi-industrial, passacables i accessoris.

Marques de prestigi